Restauracja El Fuadi

Al Kaida restauracja czynna codziennie od 12 do 2